Tuesday, July 28, 2015

भेट
कॉफी पीत पीत
बटांशी हळुवार खेळत
विचार करत असताना तू आलास.....
...संथपणे
हळू हळू पावले टाकत
माझ्या दिशेने,
ठाम निश्चयी पावले तुझी.....
चपला मात्र जराशा लांबच काढून ठेवल्यास
संवेदनशील पर्यावरणवादी तू
किती सुंदर मनाचा आहेस रे.....
की
....गवतावर पादत्राणे घालून चालू नका अशी पाटी वाचली होतीस?

No comments:

Post a Comment