Friday, May 17, 2019

एकांत


1 comment:

  1. आतल्या खोल एकांतात
    दडले आहे खूप काही
    भोवतालच्या वादळात
    मिसळूनी ते जाऊ पाही।

    ReplyDelete